haoshuo
倔强
07-06 12:25#日常聊天
这后羿新皮的特效,宇宙战舰都给射爆了💥,感觉这皮肤A一下能有几千点伤害
haoshuo
王者荣耀
91135.0万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
帅到不能李姐07-06 12:26
那你买?
haoshuo
桑葚07-06 12:26
买买买
haoshuo
zkyo07-06 12:30
买买买
haoshuo
软兜长鱼07-06 12:40
买买买
haoshuo
沈从文另一本书07-06 12:57
买买买
haoshuo
晚晚皆安07-06 14:44
买买买
haoshuo
倔强07-06 15:33
emoji好了,评论的人够多了,抽一个幸运儿送我~
haoshuo1
haoshuo
软兜长鱼07-06 15:46
@倔强 我给你一emoji
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司