haoshuo
尤柯
06-15 17:18
#闲聊天地
家人们都看了吗?荷兰弟的《神秘海域》,今天上线我刚看完,片子是好片,就是有点短,只有6分钟
haoshuo
[眨眼笑]3
haoshuo
好说咖啡店
27374.3万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
软兜长鱼06-15 17:22
尤老师你要笑死我emoji
haoshuo
拙山枯水大江行06-15 17:22
haoshuo
沈从文另一本书06-15 17:37
哈哈哈哈哈试看可太真实了
haoshuo
八刊木诺06-15 18:17
你这6分钟掐头去尾,正片有多久
haoshuo
软兜长鱼06-15 18:18
@八刊木诺 头都被你掐掉了还有啥正片emoji
haoshuo
尤柯06-15 18:23
@软兜长鱼 emoji
haoshuo
尤柯06-15 18:24
@八刊木诺 那不清楚,对我来说,正片就是6分钟
haoshuo
尤柯06-15 18:24
@沈从文另一本书 emoji讨厌这种模式
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司