haoshuo
尤柯
04-02 13:08
#综合聊天
趁中午打了个两连败,有这时间我去睡会不好嘛emoji
[小丑]4
haoshuo
英雄联盟手游
33652.1万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
大小不理04-02 13:16
你还浪费了时间emoji
haoshuo
尤柯04-02 13:16
@大小不理 emoji好了,别骂了,今晚那个吗
haoshuo
拙山枯水大江行04-02 13:22
你不打怎么知道会连败呢?
haoshuo
短歌不行04-02 13:27
- 那个?emoji
haoshuo
大小不理04-02 13:40
@尤柯 emoji包赢吗
haoshuo
落落酱お嘟噜噜04-02 13:41
你不打怎么知道会连败呢?
haoshuo
尤柯04-02 13:42
@大小不理 emoji开黑享受的不是胜利的喜悦。是一起说骚话的快乐呀!今晚速来好伐
haoshuo
阿烨从不咕咕04-02 13:42
输的原因找到了,因为没有阿烨
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司