haoshuo
边城
04-01 10:06
#看看库存
大小姐驾到统统闪开
´´´´´████████´´´´
´´`´███▒▒▒▒███´´´´´
´´´███▒●▒▒●▒██´´´
´´´███▒▒▒▒▒▒██´´´´´
´´´███▒▒emoji▒▒██´
´´██████▒▒███´´´´´
´██████▒▒▒▒███´´
██████▒▒▒▒▒▒███´´´´
´´▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒´´
´´▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒´´´´´
´.▒▒▒´´▓▓▓▓▓▓▓▓▒´´´´´
´.▒▒´´´´▓▓▓▓▓▓▓▒
..▒▒.´´´´▓▓▓▓▓▓▓▒
´▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
´´´´´´´´´███████´´´´
´´´´´´´´████████´´´´´´
´´´´´´´█████████´´´´´
´´´´´´██████████´´´
´´´´´´██████████´´
´´´´´´´█████████´
´´´´´´´█████████´
´´´´´´´´████████´´´
________▒▒▒▒▒
_________▒▒▒▒
_________▒▒▒▒
________▒▒_▒▒
_______▒▒__▒▒
_____ ▒▒___▒▒
_____▒▒___▒▒
____▒▒____▒▒
___▒▒_____▒▒
███____ ▒▒
████____███
█ _███_ _█_███
haoshuo
[阿凯]1
haoshuo
表情包 交出来
3192046
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
帅到不能李姐04-01 10:09
能不能把你踢出去
haoshuo
车仔面04-01 10:14
……?
haoshuo2
haoshuo
边城04-01 10:18
@帅到不能李姐 怎么了嘛,表情包不好看吗emoji
haoshuo
大小不理04-01 10:19
emoji一言不合?
haoshuo
沈从文另一本书04-01 10:22
中间那个红色的爱心是扁桃体吗
haoshuo
帅到不能李姐04-01 10:25
@边城 手里的早饭都没味道了emoji
haoshuo
帅到不能李姐04-01 10:26
@沈从文另一本书 可能是心脏吧
haoshuo
大小不理04-01 10:31
@沈从文另一本书 哈哈哈哈哈
haoshuo
沈从文另一本书04-01 10:37
@帅到不能李姐 心脏跳到嗓子眼是吧
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司