haoshuo
武内厨
02-06 16:49#💬 聊天室
emoji新年假期战况大盘点
总计:34场
胜负:23胜11负(67%)

使用英雄:
金克丝(25场)
EZ(4场)
凯特琳(2场)
莎弥拉(1场)
厄斐琉斯(2场)

MVP:爆爆emoji
最佳辅助搭配:露露emoji
haoshuo
[赞]7
haoshuo
英雄联盟
24192.0万
进入房间
haoshuo
话题讨论
haoshuo
武内厨02-06 16:54
我们语音说的最多的就是:
等人等人!!别急别急!!拉扯拉扯!!
haoshuo
小栗鼠02-06 17:52
怎么截长图!
haoshuo
武内厨02-07 11:15
@小栗鼠 哈哈哈 真相是 这图是硬拼接出来的emoji
查看更多精彩回复
haoshuo
App内打开
发表评论
上海好说信息技术有限公司